Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger Erhvervsliv Odense i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Ole Bang Nielsen (t.v.) rådgiver virksomheder i nød. Han gør det frivilligt, og virksomhederne har fuld anonymitet, når de søger hjælp. Foto: John Fredy

Topchefens gode råd: Sådan undgår du, at virksomheden kuldsejler

Når det virkelig brænder på i en virksomhed, er gode råd dyre.

Medmindre du tager fat i Ole Bang Nielsen. Han deler nemlig ud af sine erfaringer som topchef helt kvit og frit gennem ordningen Early Warning.

Den tidligere topchef har de seneste to år hjulpet virksomheder med at få overblikket tilbage, når problemerne er blevet uoverskuelige. Kuren starter som regel med noget så simpelt som et regneark, men det er blot begyndelsen.

Det bedste er selvfølgelig, hvis man slet ikke ender dér, hvor man har brug for Ole Bang Nielsens hjælp. Og det kan fire gode råd være med til at afværge.

I dagens nyhedsbrev kan du også læse om Peter Hartvigsen, der har valgt at rejse kapital til sin virksomhed, Kobots, ved hjælp af crowdfunding.

Metoden er ikke særligt udbredt i Danmark, men Peter Hartvigsen tror på, at den kan bruges til at skaffe de nødvendige midler, uden at Kobots giver afkald på for meget kontrol til enkelte investorer for tidligt.

Samtidig får du også en forståelse for, hvad ejerandels-crowdfunding er for en størrelse, og om det kunne være noget for dig.

Har du gode ideer til emner for Erhvervsliv Odense, er du altid velkommen til at sende en mail.

Du kan også følge vores Linkedin-side, ligesom du meget gerne må dele nyhedsbrevet her med dem, du kender. Nye læsere kan tilmelde sig her.

Tak fordi du deler og læser med.

Billede af Mathias Banke
Billede af skribentens underskrift Mathias Banke Erhvervsjournalist
Ole Bang Nielsen valgte selv at gå på pension 60-årig efter 40 år på arbejdsmarkedet. I den tid bestred han flere topposter, og nu bruger han den erfaring til at hjælpe virksomheder i nød. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Ole kommer nødstedte virksomheder til undsætning: Her er hans råd til, hvordan du holder firmaet på rette kurs

Ole Bang Nielsen har de seneste to år brugt sine erfaringer fra diverse stillinger som topchef på at hjælpe virksomheder, der havner i problemer. Han er nemlig frivillig rådgiver i Early Warning-indsatsen.

Ofte er manglende likviditet det umiddelbare problem. Virksomhederne kan ikke betale deres regninger til banker og leverandører, fordi ejerne har mistet overblikket.

Det løser Ole Bang Nielsen ved at rådgive ejerne i at lave likviditetsoversigter og derefter rådgive virksomhederne i at løse de bagvedliggende problemer, der kan være alt fra dårlig konkurrenceevne, utilpassede omkostninger eller et manglende forretningsgrundlag på grund af skiftende markeder.

Han giver også fire råd til, hvordan man undgår at komme i problemer: 1) Få overblik over likviditeten, 2) snak løbende med samarbejdspartnere, 3) indvi dine nærmeste og 4) vær i god tid med at søge hjælp.

Når virksomheder har problemer med at betale regningerne, er der hjælp at hente hos Erhvervshus Fyn. Her arbejder erfarne erhvervsfolk helt frivilligt med at rådgive virksomheder. En af dem er Ole Bang Nielsen, der med sin erfaring fra forskellige topposter forsøger at redde virksomhederne gennem stormen. Han giver også gerne fire konkrete råd til, hvordan man holder virksomheden sund.

RÅDGIVNING: Da Ole Bang Nielsen fra Odense valgte at gå på pension som 60-årig, meldte han sig ikke ud af erhvervslivet.

I stedet bruger han i dag sin 40 år lange karriere med topchefposter hos Albani, Rynkeby, Inco samt Odense Sport og Event til at rådgive virksomheder i knibe. Det gør han som en del af Erhvervshus Fyns Early Warning-indsats.

- Der er to veje, det kan gå, når virksomheder tager fat i os. Den ene er, at virksomheden er så ilde stedt, at vi hjælper dem med at finde en advokat, så den kan lukke ned i god ro og orden.

- Den anden vej går vi, hvis der er håb for virksomheden. Så får den koblet rådgivere på, som over en periode på seks til 12 måneder hjælper virksomheden med at komme ud af problemerne, siger Ole Bang Nielsen, der i dag er 62 år.

De seneste to år har han bragt syv virksomheder på fode igen.

Hjælpen er gratis, og Ole Bang Nielsen udfører arbejdet frivilligt. Han understreger også, at rådgivningen gives under fuld anonymitet for både virksomheden og ejeren.

I alt er der cirka 100 rådgivere knyttet til programmet.

Manglende likviditet

Ole Bang Nielsens opgave er at finde ud, hvorfor virksomheden er havnet i problemer.

- Det er næsten altid manglende likviditet, som er den røde lampe. Det er, når man begynder at have problemer med at betale sine regninger. Man skubber betalingen til leverandørerne, laver afdragsordninger med moms, men man kan ikke nå at få det på plads, inden den næste regning kommer, eller banken begynder at sænke kassekreditten eller stiller flere krav om sikkerhed.

- Så er der sikkert nogle andre problemer bagved, og det er dem, vi skal have fat i, men intet løses, før vi er sikre på, at der er penge til at betale regningerne til den fortsatte drift, forklarer Ole Bang Nielsen.

Fire gode råd til at afværge katastrofen

  1. Få overblik over likviditeten med et likviditetsbudget. Det er ikke det samme som et driftsbudget, for selvom det giver overblik over din virksomheds resultat, fortæller det ikke, om der er penge til at betale regningerne. Hvis du først får indtjeningen fra en stor ordre efter tre måneder, skal du være klar over det, for den forskydning kan være dræbende for en uforberedt virksomhed. Dag-til-dag er likviditets-budgettet det vigtigste budget.
  2. Snak løbende med samarbejdspartnere. Hvis din virksomhed er i problemer, kan du afhjælpe meget ved at snakke med leverandører og banken - og kunderne, hvis man kan gøre det uden at skræmme dem væk. Når du indvier banken og leverandører i dine udfordringer, har du også mulighed for at forsikre dem om, at der er styr på tingene, der er bare lige nogle bølgeskvulp, virksomheden skal over. Det er altid bedre at tage snakken i tide, end det kommer som overraskelse for dine samarbejdspartnere, og det giver også grund til at tro på, at din virksomhed kan hjælpes.
  3. Indvi dine nærmeste. Ofte holder virksomhedsejere problemerne for dem selv, fordi det kan være et tabu at snakke om, at ens virksomhed er udfordret. Men det fordobler det psykiske pres, hvis man både skal slås med at holde virksomheden oven vande og holde en facade over for ens ægtefælle eksempelvis, og det er meget usundt. 
  4. Vær i god tid. Hvis man forudser problemer, er det langt bedre at tage fat i Early Warning, inden man står i dem. Det øger sandsynligheden for, at man kan få sin virksomhed til at lykkes. Rådgivningsforløbet begynder med to hurtige samtaler, og selv hvis det viser sig, at der er godt styr på det, så har man i det mindste fået afklaring. Det er langt bedre, end hvis man kommer fem minutter i 12, når det hele kuldsejler.

De bagvedliggende årsager kan eksempelvis være lavt salg, fordi markedsgrundlaget forsvinder, eller andre gør det bedre, eller for høje omkostninger, hvis man for eksempel ikke har tilpasset medarbejderstaben i det nødvendige tempo.

- Det handler om at skabe et overblik for at se, hvordan vi sikrer os, at der er likviditet til at drive virksomheden og få løst de problemer, der nu måtte være, siger Ole Bang Nielsen.

Skaber overblikket

Når Ole Bang Nielsen træder til som rådgiver for en virksomhed, gør han det klart over for ejeren, at han ikke sætter sig i direktørstolen og træffer beslutningerne. Det må virksomheden selv stå for.

- Vi kan hjælpe langt og kan rådgive på det niveau, der er brug for. Vi kan for eksempel tage med i banken eller hjælpe med at snakke med de rådgivere, virksomheden i øvrigt benytter sig af, men i sidste ende er det virksomheden, der skal drive det igennem, siger Ole Bang Nielsen.

Han oplever ofte, at ejere får tunnelsyn, når problemerne melder sig.

- De glemmer en masse ting, som er nødvendige, men fordi de er presset, fokuserer kun et sted hen. Der skal vi prøve at hive dem op i helikopteren og se helheden, så de begynder at fokusere andre steder end på bare en ting, som ikke bringer dem nogen vegne.

Hårde samtaler

Det første trin i at skabe overblikket er ofte at lave en likviditetsoversigt sammen med ejerne. Det er et simpelt regneark, der fyldes ud med aktuelle tal og prognoser for de næste måneder, så ejerne er klar over, om der løbende er penge til at betale løn, skat og leverandører.

Regnearket i sig selv redder ikke virksomheden, men det giver en idé om, hvor virksomheden er på vej hen, og det kan man bruge til at få henstand på et lån eller udskyde betalingen til leverandørerne.

- Der er forskellige muligheder, bare man gør det i tide. Hvis det kommer som en overraskelse, er det de færreste kreditorer, der synes, det er sjovt at arbejde videre med, siger Ole Bang Nielsen.

Ole Bang Nielsens (t.v.) seneste stilling var som administrerende direktør for Odense Sport & Event. Arkivfoto: John Fredy

I mange tilfælde handler rådgivningen om at få ejerne tilbage på et spor, hvor de kan overskue ikke bare virksomheden, men dybest set også deres liv.

Tårerne flyder da også under flere af møderne, Ole Bang Nielsen har med virksomhedsejerne, fordi de finder ud af, hvor galt det står til.

- Det er bestemt ikke de rareste møder, man kan have, men hvis det er det, der skal til for, at en virksomhedsejer forstår alvoren, og hvad der skal til for at få skuden tilbage, må det blive den hårde samtale.

- Forhåbentligt er der en vej ud. Vi skal bare lige finde den.

Kobots med Peter Hartvigsen i spidsen har udviklet robotten Amigo, der hjælper tømrere med at skære gipsplader hurtigere og forbedrer arbejdsmiljøet. Foto: Robert Wengler

Kobots sælger ejerskab til alle, der vil være med: Bruger crowdfunding til at rejse kapital

Kobots, der udvikler kollaborative robotter til tømrerbranchen, vil ikke rejse kapital ved blive børsnoteret eller få nye, store investorer med om bord.

I stedet vil virksomheden sælge ejerandele gennem crowdfunding-platformen Seedrs.

Det giver en større grad af uafhængighed, siger direktør og stifter af Kobots, Peter Hartvigsen, fordi man ikke er underlagt det monopol, der styrer de traditionelle metoder at rejse kapital på.

- Det er langt fra alle, men nogle af dem i de nålestribede jakkesæt, ser skævt til den her måde at gøre det på. De ser det som konkurrence, fordi de selv vil sætte prisen, siger Peter Hartvigsen.

Han kan se sin virksomhed bruge crowdfunding til at rejse kapital yderligere en eller to gange for at gøre Kobots klar til at blive børsnoteret.

I stedet for at sælge sine aktier på en børs har Kobots valgt at rejse kapital gennem equity crowdfunding-platformen Seedrs. Metoden er stadig forholdsvis ukendt i Danmark, men virksomhedens stifter og direktør, Peter Hartvigsen, er sikker på, det er den rigtige måde at gøre Kobots klar til en børsnotering på længere sigt.

CROWDFUNDING: Kobots har valgt at gribe kapitalrejsning an på en anden måde, end de fleste virksomheder er vant til.

I stedet for at udvide ejerkredsen med enkelte nye investorer eller lade virksomheden blive børsnoteret, har virksomhedens bestyrelse og ledelse valgt at benytte equity crowdfunding på platformen Seedrs.

Metoden benyttes flittigt i udlandet, men den bliver ikke brugt så meget herhjemme endnu. Blandt de danske erfarings-virksomheder er Luggage Hero, som Kobots' grundlægger og direktør, Peter Hartvigsen, har snakket med om dens erfaringer.

- 1600 mindre investorer har en anden gennemslagskraft end to ældre herre i nålestribet jakkesæt. Vi kommer bredere ud og får ambassadører mange forskellige steder i deres private virke – forhandlerled, distributørled og i brugersegmentet. Derfor er de med til at trække forretningen i en retning, en almindelig aktionær ikke kan, forklarer Peter Hartvigsen.

Passer godt til os

Det er stadig aktier, der handles på Seedrs, og Kobots er derfor i gang med at blive til et aktieselskab.

Hverken en sædvanlig børsnotering eller at få en større investor med om bord tiltaler Peter Hartvigsen, fordi han finder dem gammeldags. Ofte er de ikke til startuppens fordel.

- Her bruger vi markedskræfterne ved at udbyde ejerandele på en auktionsplatform. Det er en børs også, men her henvender vi os til et internationalt publikum, som ikke er særligt tynget af danske skatteregler eller den gammeldags måde at gøre tingene på.

Seedrs-kampagnen

  • Kobots' offentlige kampagne på Seedrs skydes i gang 11. oktober.
  • Inden da kan virksomheden invitere investorer ind i et privat rum, hvorfra de kan købe aktier på Seedrs allerede fra 29. september. Det er på den måde, investorer forhåndstegner aktier. Som investor kan man lægge den investering man ønsker, og komme i første række i investeringsrunden.
  • Som investor får man ikke en rabat, men man garanterer, at man kan lægge den investering, man ønsker, da Kobots gerne vil undgå at blive overtegnet.
  • Samtidig sikrer den tidlige adgang, at der er stor tilslutning, når kampagnen går i gang.
  • Kampagnens minimumsmål er at rejse lidt over 11 millioner kroner - forhåbningen er, at der bliver rejst omkring 18 millioner kroner.
  • Seedrs platformen står for håndtering af alle investorer, koordinering af kampagnen samt marketing.

- Det betyder, at en virksomhed som vores har nemmere ved at rejse penge til en rimelig valuation. Den skal ikke være for høj, for det kan være usundt for en virksomhed på et tidligt stadie, men det er også meget uheldigt, hvis virksomheden bliver solgt for billigt for tidligt, for så mister man det, der skal være drivkraften - stifteren og den tætte ejerkreds.

- En for hård og for tidlig udvanding er en af de væsentligste årsager til, at startups ikke når i mål, vurderer Peter Hartvigsen.

Med crowdfunding slipper virksomheden for blot at være et produkt som skal sælges mest fordelagtigt af en noteringsagent til det netværk af investorer, der står bag agenten.

Værdisat til 184 mio. kroner

Kobots har blandt andet valgt Seedrs, fordi platformen tilbyder et sekundært marked, hvor investorerne kan handle deres aktier med hinanden som på en børs.

Kampagnen er ikke skudt i gang endnu, men større investorer har allerede lagt billet ind på en større andel af Kobots' aktier, som virksomheden selv har evalueret værdien af.

- Den samlede eksisterende ejerkreds bakker op og har tilsammen lagt et stort beløb, og så har vi to nye leadinvestorer, som jeg ikke kan nævne navnene på endnu. De siger alle, ”den rejse vil vi gerne være med på, og jeres værdiansættelse er rimelig, synes vi”, siger Peter Hartvigsen.

Peter Hartvigsen har selv en fortid som tømrer. Den faglighed har han brugt til at udvikle Amigo-robotten, som han regner med, kan blive en international succes. Foto: Robert Wengler

- Så der er investorer, der allerede står på mål for det, og som har lagt deres egne penge til den pris, vi er blevet enige om, siger Peter Hartvigsen.

Intet mindre end 184 millioner kroner er Kobots og investorerne blevet enige om, at virksomheden er værd. Det er baseret på virksomhedens potentiale, der støttes af et bevist koncept, markedets interesse for produktet og foreløbigt 4 internationale og en række danske patenter.

En stor andel af Kobots' aktier er allerede forhåndstegnet, og det indikerer, at kampagnen bliver succesfuld, mener Peter Hartvigsen.

Resten sættes til salg for alle, der vil være med. Der er ingen minimumsbeløb, og alle inden for EU og Storbritannien kan frit investere med.

Investorerne på Seedrs spænder bredt fra venturekapitalfonde til små private investorer.

Trækkraft til fair evaluering

Der er selvfølgelig også nogle ulemper ved fremgangsmåden, fortæller Peter Hartvigsen.

Ejerandels-crowdfunding er stadig relativt nyt og ukendt, så Kobots skal lægge meget arbejde i at forklare, hvad det er for en størrelse.

Dertil kommer, at man kun delvist kan investere med ubeskattede pensionsmidler på platforme som Seedrs, og det betyder alt andet lige, at der vil blive investeret for mindre beløb end på en børs.

- Det er langt fra alle, men nogle af dem i de nålestribede jakkesæt, ser skævt til den her måde at gøre det på. De ser det som konkurrence, fordi de selv vil sætte prisen, siger Peter Hartvigsen.

Han formoder, at Kobots tager mindst to investeringsrunder på Seedrs. Måske også en tredje, inden det er tid til at blive børsnoteret på en stor børs eller opkøbt.

- Vi et netværk af interessenter over hele Europa, der vil være med til at sikre, at deres investering vokser. Når en virksomhed er i stand til at rejse kapital uafhængigt af de traditionelle kanaler giver det en stor handlefrihed. Det ser vi i Kobots ledelse og bestyrelse som en stor styrke.

Tina Søgaard-Pedersens virksomhed, Vain Dane Athletics, er nomineret til årets iværksætter ved dette års Odin Awards. Foto: Michael Bager

Det skal du vide fra virksomhederne i Odense

Blue Ocean Robotics' bestyrelsesformand, Jørn Tolstrup Rohde, træder af. TDC-direktøren Michael Tandrup tager pladsen i stedet.

Tina Søgaard-Pedersens sælger bæredygtigt sportstøj gennem Vain Dane Athletics, og er blevet nomineret til årets iværksætter i Odense. I en podcast fortæller hun, hvordan hun fik en åbenbaring midt under jetset-tilværelsen i Dubai.

Her får du en hurtig overflyvning af andre historier fra Odense, du måske er gået glip af.

RUNDT I ODENSE: Der er menneskenyt fra en af Odenses største robotvirksomheder.

Jørn Tolstrup Rohde har nemlig valgt at stoppe som bestyrelsesformand for Blue Ocean Robotics, der især er kendt for dens UVD-robot, der desinficerer overflader ved hjælp af ultraviolet lys.

- Det er meget arbejdskrævende at være formand, når man udvikler sig fra iværksætterfirma til rigtig virksomhed. Jeg har brugt rigtig meget tid og mange kræfter, og dem vil jeg gerne bruge privat, siger Jørn Tolstrup Rohde.

I stedet skal Michael Tandrup sidde for enden af bordet til bestyrelsesmøderne. Han har en fortid som direktør i blandt andet SAS, Egmont og Danske Spil. I dag er han øverste direktør for TDC.

Du kan læse artiklen på fyens.dk her.

Du kan også kaste dig over historien om Tina Søgaard-Pedersen fra Odense, som levede det vilde jetsetliv i Dubai med brunchaftaler, yachtture på vandet og fester, der alt sammen kostede penge og krævede nyt tøj.

En dag slog det hende, at hun var en del af en kultur med et massivt overforbrug.

- Jeg besluttede mig for, at jeg kunne ikke være en del af problemet. Jeg var nødt til at være en del af løsningen, fortæller Tina Søgaard-Pedersen.

Derfor vendte hun hjem til Danmark og blev iværksætter. Nu sælger hun sportstøj, der er lavet af gamle fiskenet og gulvtæpper gennem Vain Dane Athletic, og hun er blevet nomineret til årets iværksætter ved dette års Odin Awards.

Det fortæller hun meget mere om i denne podcast fra Erhverv+.