Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger Erhvervsliv Odense i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Martin Brems, Brems & Co. Foto: Mathias Banke

Find dit formål og fortæl det til verden

I takt med at virksomheder får flere år på bagen, breder de sig nogle gange ud over flere og flere markedsområder.

Alt fra varenumre til kundegrupper bliver mere og mere komplekst, og det kan sætte en stopper for virksomhedens fortsatte vækst.

Konsulenter som Martin Brems er modgiften. Gennem sit firma Brems & Co. rådgiver han virksomheder i at skære al den unødvendige kompleksitet væk. I stedet skal ledere og medarbejdere finde ind til kernen i det, de laver, og det skal bruges aktivt i fortællingen om formålet med at drive deres virksomhed.

I dette nyhedsbrev fortæller Martin Brems, hvad han ser som sine fornemmeste opgaver, når han rådgiver virksomheder, og så kommer han med gode råd til, hvor man skal starte, hvis man vil transformere sin virksomhed.

Har du gode ideer til emner for Erhvervsliv Odense, er du altid velkommen til at skrive til os. Det gør du her.

Du kan også følge os på vores Linkedin-side, hvor vi deler alle artiklerne, ligesom du meget gerne må dele nyhedsbrevet her med dem, du tænker kunne være interesserede.

Nye læsere kan tilmelde sig nyhedsbrevet her.

Tak fordi du læser med og deler vores historier!

Billede af Mathias Banke
Billede af skribentens underskrift Mathias Banke Erhvervsjournalist
Efter otte år har Martin Brems været konsulent for mere end 120 virksomheder, der tæller Mobitel, Yoyo Global Freight, Odico og Plus Pack og mange andre. Foto: Mathias Banke

Martin Brems tog sin egen medicin: - Jeg vil være verdensmester i at forenkle

Konsulent Martin Brems har altid et overordnet mål, når han rådgiver virksomheder: Forenkling.

Forretningen skal fokuseres, så virksomheden gør, hvad den er bedst til, og så skal lederne finde ind til kernen af formålet med at drive deres virksomhed, så de kan fortælle det til både medarbejderne og omverden.

Martin Brems fortæller her, hvordan han som rådgiver ser sin egen rolle i virksomheders transformation, og så fortæller han, hvad han ser som nogle af de vigtigste kvaliteter hos fremtidens chefer.

Det bliver vigtigere og vigtigere at kunne formidle sit formål og sin mission kort og præcist til omverden, hvis du spørger Martin Brems. Her fortæller han om, hvordan han hjælper virksomheder med at gøre netop det.

RÅDGIVNING: Der er stadig sommerferie-tomt i de store, lyse kontorer, Martin Brems netop har flyttet sin konsulentvirksomhed Brems & Co. til.

Kun han og juniorkonsulenten Jacob Emil Brakow - som er Co.-delen af firmanavnet - er til stede lige nu, men ved siden af de tos skriveborde, sidder der normalt et par designere med deres egen virksomhed.

- Har jeg nogle kunder, der skal bruge en designer, kan jeg sende dem videre til bordet ved siden af, påpeger Martin Brems.

I dag består hans rådgivning i at facilitere transformationer af virksomheder, så de finder ind til kernen og formålet med deres virke.

Det udmønter sig i nye strategier og klarere identiteter, og på den måde får virksomhederne en stærkere markedsposition og større omsætning.

- Der har jeg jo taget min egen medicin, kan man sige. Engang tog jeg mig også af den del, men jeg har skåret den traditionelle web- og reklamebureaudel fra, og i stedet refererer jeg til mine gode samarbejdspartnere.

- Det var ikke på de områder, jeg var bedst. I stedet vil jeg være verdensmester i at forenkle, understreger han.

Bygger på indsigt

Martin Brems valgte at blive selvstændig i 2014, efter han fik øje på et hul i konsulent-markedet.

Der er rigeligt med analysevirksomheder, der kan levere rå tal og data i form af markeds- kundeanalyser, og der mangler heller ikke bureauer, som kan spille med de kreative muskler, men over en bred kam dykker de ikke så meget ned i forretningen.

Brems & Co. har placeret sig mellem de to typer forretninger. Med udgangspunkt i kvalitativt analysearbejde og interviews rådgiver han ledere i at finde frem til deres formål med at drive forretning og fortælle det til omverden.

Strategitrappen

Martin Brems har kogt sin strategirådgivning ned til "Strategitrappen". Den består af 12 trin, som falder ind under disse tre overskrifter, som tilsammen beskriver Martin Brems' rådgivningsproces:

Forstå

Markedet skal afdækkes gennem interviews af kunder, konkurrenter og leverandører, og virksomheden afdækkes internt gennem interviews med ledelsen og udvalgte medarbejdere. Samtidig skal interne kunde- og salgsdata gennemgås for at se på muligheder og potentialer for fremtiden.

Forenkle

Igennem arbejdsmøder med ledelsen og udvalgte medarbejdere skal I, på baggrund af forstå-fasen, arbejde på at forenkle jeres produkt- og serviceudbud, jeres forretningsmodel samt unikke Value Propositions, så I bliver skarpe på, hvem I er, hvad I står for, og hvad I kan tilbyde.

Forstærk

I sidste fase skal I udvikle virksomhedens visuelle identitet - design, evt. navn og logo, som sammen skal forstærke den nye strategi. Der skal udvikles en handlingsplan for den nye strategi, salgs- og markedsføringsplan samt materialer og elementer til intern og ekstern lancering, der skal gøre jeres virksomhed mere synlig og succesfuld i markedet.

Hvis man vil blive klogere på de enkelte 12 trin og læse om cases som Umbraco, Yoyo Global Freight (der i dag hedder Link Logistics) og Tech Town Odense, kan Strategitrappen downloades som e-bog lige her: https://brems.dk/strategi-trappen/

"Strategitrappen - 12 trin til succes" af Brems & Co.

Derfor starter Martin Brems' rådgivningsproces altid med at samle indsigter fra virksomhedernes ledelse, medarbejdere og deres kunder.

- Det, jeg er god til, er at forbinde virksomhedernes ønsker med det, kunderne siger. Det handler om at se mulighederne og konvertere dem til et nyt koncept eller ny strategi.

Det er primært dybdegående- og fokusgruppeinterviews med virksomhedernes kunder, Martin Brems bruger til at finde frem til at få indsigt i markedet.

- Hvad vil markedet have, hvor er trenden på vej hen, hvad siger kunderne og hvad vil I selv? Alt det summer vi sammen, så vi kan sige, det er det her, I skal gøre, siger Martin Brems.

Find dit formål

Når man ændrer på en virksomheds identitet, rører man ofte noget, som står ledere nær.

Men faktisk er ejerledere ofte med på, at der skal ske ændringer. Den øvrige ledelse kan nogle gange være sværere at rykke på, men så bliver Martin Brems samtaler med lederne blot en endnu vigtigere del af hele processen.

- Nogle ledere er meget professionelle, mens andre er meget følsomme, fordi det er deres hjertebarn, man ændrer på. For mig handler det om troværdighed og integritet, så de føler sig trygge og har tillid til, jeg kan løse opgaven, siger han.

Når en leder kan koge al analysearbejdet ned til fem slides og forklare formålet klart og tydeligt for sine kolleger, ved Martin Brems, at han er lykkedes.

- Succes for mig er, når vi finder ind til kernen i, hvad virksomhedens formål er, og at det kan stå på to linjer. Formålet eller visionen er det, der driver alle i virksomheden, og det skal være tydeligt for alle og enhver. Missionen er det, man står op og gør hver dag for at arbejde hen mod visionen, og det er med til at binde det hele sammen.

Fortæl det til verden

Martin Brems fokuserer ofte på bæredygtighed, når han hjælper virksomheder med at genfinde eller forny deres formål, og han har også FN's Verdensmål med i bagagen.

Nogle gange står virksomhederne faktisk med et koncept, der taler lige ind i et eller flere verdensmål, uden det er gået op for ledelsen.

- Det kan jeg så pege på, og det kan være en åbenbaring for dem, for lige pludselig går de ikke bare på arbejde for at tjene penge. Der er faktisk en mening bag det, siger Martin Brems.

Martin Brems, Brems & Co. Foto: Mathias Banke

Netop at kunne spotte og formidle de stærke fortællinger peger han på som en af de vigtigste evner for fremtidens ledere.

- I en verden hvor konkurrencen bliver hårdere, det bliver sværere at differentiere sig og det bliver sværere at få de dygtige talenter, handler det om at kunne fortælle den gode historie. Men det skal være reelle historier, der bygger på, hvad virksomhederne gør.

En anden vigtig evne bliver at være i stand til en gang imellem at trykke pause på driften og kigge på, hvor man er på vej hen.

- For mig er det vigtigt at sige til mine kunder, at jeg ikke laver et quick fix for dem. De skal blive ved med at arbejde med formålet, for verden ændrer sig hele tiden. Man skal indrette et setup, der gør en mere agil i forhold til at ændre kursen. Det kan være, man har en lille task force eller sætter en dag af om måneden, så man kan løfte hovedet fra driften, forklarer Martin Brems og følger op med en pointe fra futurist Anne Skare Nielsen:

- Man skal være i turistmode og hele tiden være nysgerrig. Det er en slags fremtidssans, og det bliver mere og mere vigtig at have den.

Martin Brems har stillinger hos Lego Group og reklamebureauet Nørgaard Mikkelsen på CV'et. I dag har han været selvstændig i otte år. Foto: Mathias Banke

Her skal du være skarp for at få succes: - De bedste ledere er med på gulvet

Her kommer konsulent Martin Brems med fem områder, du med fordel kan kigge på, hvis du vil transformere din virksomhed.

1) Det starter med at blive skarp på, hvad ens ambitioner egentlig er. Vær realistisk og skriv det gerne ned.
 
2) Find den større fortælling om, hvorfor din virksomhed gør, som den gør, og del den med omverden.
 
3) Den gode moderne leder er i stand til at være et forbillede alle virksomhedens ansatte. I dag er dynamikken, at ledere har ansatte til låns.
 
4) Det kan være nervepirrende at investere i digitalisering og automatisering, men det er nødvendigt at turde investere relativt store summer i det, hvis man skal have succes.
 
5) Kompleksiteten stiger ofte over tid i virksomheder, men skal man have langvarig succes, skal man fokusere på det, man er god til. Alt andet skal skæres fra.

Klik ind på artiklen for at få punkterne uddybet.

Hvis din virksomhed har brug for at stramme op, kan du med fordel kigge nærmere på at transformere disse fem områder, som konsulent Martin Brems fremhæver her.

TRANSFORMATION: Siden 2014 har Martin Brems hjulpet mere end 120 virksomheder med at gentænke deres forretning, brand og koncept.

Når han i den tid har set sig omkring, er der visse ting, som går igen hos de succesfulde virksomheder og organisationer. Blandt andet at lederen ikke er en ansigtsløs dukkefører, der styrer virksomheden fra skyggerne, men derimod forlader hjørnekontoret for at snakke med folkene på gulvet og få en forståelse for, hvad det helt konkret er, de ansatte arbejder med.

Netop lederens ageren er ét af de fem områder, som Martin Brems her fremhæver som oplagte steder, man kan tage fat, hvis man vil transformere sin virksomhed. En nødvendig disciplin, hvis man gerne vil forblive konkurrencedygtig og kunne tiltrække de unge talenter.

Vær klar over dine ambitioner

Er man ejerleder, handler det om at være bevidst om, hvilke ambitioner og drømme man har. Det er der, det hele starter. Erkend det, og få det gerne skrevet ned og tal med folk om det.

Man kan få professionel hjælp til det, men det er ikke nødvendigt. For mig handler det om at gøre det klart, om man er en leder, der er tilfreds med 10 eller ingen ansatte, eller om man bare vil buldre derudaf. Hvad vil man gerne med sin virksomhed?

Kan man svare på det, er det nemmere at forklare sine medarbejdere og folk udefra, hvad man gerne vil. Og så er det vigtigt, at man er realistisk og reel om det.

Del fortællingen

Derefter skal man finde ud af, hvorfor man går på arbejde hver dag. Hvad driver dig ud over at tjene penge?

Den historie skal man evne at kunne fortælle alle andre, for kan du ikke det, bliver det svært for dig at få succes. Det er vigtigt, at nogle i virksomheden tør stille sig op på ølkassen og komme frem med den fortælling.

Herhjemme har vi nogle som Mads Nipper (CEO i Ørsted, red.) og Niels Duedahl (CEO i Norlys, red.), som er gode til at stille sig frem. Det handler om at være troværdige og nede på jorden, men stadig fortælle hvorfor det er vigtigt, man gør, hvad man gør.

For eksempel har mange robotvirksomheder i Odense løsninger, der kan være med til at afhjælpe menneskers slid, og den slags fortællinger skal de sørge for at komme ud med.

Lederen skal være et forbillede

Ud fra hvad jeg har set, er de bedste ledere dem, der formår at tale til medarbejderne helt nede på gulvet.

Jeg tror, man som leder skal lave alt det, ens medarbejdere gør. Ikke bogstaveligt talt, men i princippet skal du gå forrest i alt, og du skal arbejde hårdere end dine ansatte. Det handler om at være et forbillede og ikke hæve sig for højt over andre. Specielt med den nye generation af arbejdere, som smutter, hvis de ikke er tilfredse.

Det er også blevet mere almindeligt engang imellem at tage orlov, fordi man engang imellem har brug for at tage seks måneder ud. De ledere, der formår at gå forrest i det og lignende, er stærke.

Det bliver mere og mere et spørgsmål om at erkende, at man har medarbejdere til låns. Dynamikken mellem ledere og ansatte har ændret sig, og det skal man være klar til at forstå.

Hvor intet vover

Dem jeg møder, som har gjort det godt, er ikke bange for teknologi.

Jeg har en kunde, som det første år, efter han købte en virksomhed, investerede næsten halvdelen af omsætningen i digitalisering. Så tror man virkelig på det, og det er vigtigt at turde.

Heldigvis er der run på digitalisering og automatisering, og det står øverst på mange lederes agendaer. Men successen afhænger af, at man tør gøre det, og jeg tager hatten af for alle mindre virksomheder, der tør kaste millioner efter det.

Evnen til at kunne se behov og muligheder og turde sætte efter dem, er beundringsværdigt.

Fokusér på det du er god til

Det med at turde tage fravalg, hvor man siger "det er det her, vi skal" og så skubbe noget andet fra, er virkelig også en øvelse i sig selv.

Når man skal vurdere nye koncepter, skal man være hel skarp på, hvad DNA'et i ens virksomhed er. Kommer man for langt væk fra det, risikerer man, at der skal håndteres for mange brikker på lageret og i systemet. Det handler om at forenkle sit koncept og produkt, og det betyder som regel, at man skal skære noget fra.

Det kan også være, at man rent faktisk ikke er den allerbedste på et marked, hvor der også er større spillere. Så skal man erkende, at det ikke er det, man skal, og i stedet forfølge mulighederne sammen med ens styrker.