Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger Erhvervsliv Odense i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Malte Lange stiftede Maltes Marketing for tre år siden. På den tid er virksomheden vokset fra navnet. Foto: Mathias Banke

Bureau er vokset fra sit navn

Når navnet ikke længere passer, må man skifte det.

Derfor kommer online-marketingbureauet Maltes Marketing i fremtiden til at hedde Lead Your Way, men virksomheden vil tage sig god tid til navneskiftet.

Det valg er der gode argumenter bag, og dem fortæller direktør Malte Lange blandt andet om i dette nyhedsbrev.

Han svarer også på ni skarpe spørgsmål, som gør dig klogere på, hvem han er - både som person og leder af en virksomhed.

Har du gode ideer til emner for Erhvervsliv Odense, er du altid velkommen til at skrive til os. Det gør du her.

Du kan også følge os på vores Linkedin-side, hvor vi deler alle artiklerne, ligesom du meget gerne må dele nyhedsbrevet her med dem, du tænker kunne være interesserede.

Nye læsere kan tilmelde sig nyhedsbrevet her.

Tak fordi du læser med!

Billede af Mathias Banke
Billede af skribentens underskrift Mathias Banke Erhvervsjournalist
Direktør Malte Lange synes, at firmanavnet Maltes Marketing ikke længere dækker over, hvad online marketingbureauet egentlig er for størrelse. Derfor er virksomheden i gang med at skifte navn. Foto: Mathias Banke

"Maltes Marketing" dækker ikke længere: - Uanset hvor dygtige I er, vil kunderne ikke købe ind på det

Det kan godt være, at der i absolutte tal ikke er tale om kæmpevækst, når man går fra én til syv medarbejdere.
 
Alligevel skulle Malte Lange være opmærksom, så Maltes Marketings vision og kendetegn ikke blev overrendt af helt andre måder at gøre tingene på.
 
Det har han blandt andet sikret ved at sørge for, at alle nye ansatte forstår, hvordan virksomheden fungerer på alle planer.
 
- Selvom de enkelte medarbejdere kun skruer på få tandhjul, ved de, hvordan de passer ind i maskinen, siger han.
 
Væksten har dog ført til et andet dilemma, fordi navnet ikke længere giver et retvisende billede af, hvad Maltes Marketing egentlig er.
 
Derfor er virksomheden i gang med at skifte navn til Lead Your Way, og det ligger der flere overvejelser bag, som Malte Lange fortæller om i denne artikel.

Der vil altid gå brandingværdi tabt, når en virksomhed skifter navn. Men når navnet ikke længere dækker, er det bedre at ændre det i dag end om et år, siger Malte Lange. Her fortæller han, hvorfor hans virksomhed skifter navn fra Maltes Marketing, og hvordan man holder fast i en lille virksomheds vision, når medarbejdertallet begynder at stige.

IDENTITET: Det går ret godt i online-marketingbureauet Maltes Marketing.

Siden virksomheden blev stiftet for tre år siden, har den haft stigende overskud i regnskaberne, og medarbejderstaben er på samme tid gået fra én til syv mand.

Bureauet specialiserer sig overvejende i at lave B2B-markedsføring og hjælper deres kunder med at udarbejde og eksekvere marketingstrategier samt yde rådgivning, optræne medarbejdere og generere leads.

For ikke at miste den oprindelige vision og tilgang til arbejdet af syne, har stifter og direktør Malte Lange sørget for, at alle er med på, hvordan det hele fungerer.

- Vi har kørt sidemandsoplæring på alle, der er kommet ind, hvor alle har skullet se helheden, før de fik et område. Alle har været med til et salgsmøde, et opstartsmøde med en kunde, at bygge en kampagne til alle platformene, drift, at sende rapporter og alt det andet, siger Malte Lange.

- Selvom de enkelte medarbejdere kun skruer på få tandhjul, ved de, hvordan de passer ind i maskinen, siger han.

Sammen om femårs-planen

Væksten er ikke kun organisk. Der kom også en medarbejder til ved opkøbet af bureauet You Ad Me At Hello i 2021.

Men selvom der ikke er tale om et kæmpe opkøb, skal der alligevel gøres nogle overvejelser for at sikre, at den nye konstellation fungerer.

Først tænkte Malte Lange, at chefen for You Ad Me At Hello ikke skulle med, fordi det ikke går at have to personer, som gerne vil sætte en retning.

- Efter en samtale blev jeg dog overbevist om, at det kunne blive et rigtig stærkt samarbejde, fordi vi supplerer hinanden godt og lytter til hinanden om, hvad man skal gøre og ikke gøre, siger Malte Lange.

Det er vigtigt, at vi skaber en arbejdsplads, hvor man er skideglad for at være her, så det ikke kun er business for business' skyld. Det er for tomt for mig.

Malte Lange, direktør

Virksomhedens nye femårs-plan er derfor udarbejdet af begge chefer.

- Det løser problemet med at have to retninger. For der er kun én, og den har vi skabt sammen, understreger han.

Med væksten er der dog opstået en anden udfordring, for når man hører navnet "Maltes Marketing", tænker man nok ikke, at det dækker over et helt team af specialister.

Det er noget, der rent faktisk kan gå ud over forretningen, for store kunder er påpasselige med at hyre enkeltmandsbureauer til at stå for marketing, for så er der ingen til at tage over, hvis enkeltpersonen eksempelvis lægger syg i tre måneder.

- En af vores samarbejdspartnere sagde det så pænt: "Malte, jeg kan ikke pitche Maltes Marketing til de store virksomheder. Uanset hvor dygtige I er, vil de ikke købe ind på det". Den tanke har naget i baghovedet, og derudover var navnet heller ikke beskrivende for, hvor vi egentlig var, fortæller Malte Lange.

Tager sig god tid

Derfor har Maltes Marketing meldt ud, at virksomheden over det næste halve års tid skifter navn til Lead Your Way.

Det koster at ændre sin branding på den måde, men Malte Lange har erkendt, at det er bedre at gøre det i dag end om et år.

Man ville godt kunne foretage navneændringen hurtigere, men så ville der gå mere tabt.

- Brandingværdien, der er lagt i det ene navn, skal vi på en eller anden måde have rullet over til det næste uden at skulle bruge tre år på markedsføring for at være tilbage på samme niveau. Tager vi os tid til transitionen, starter vi forhåbentligt højere oppe på trappen i forhold til kendskab, når vi endeligt skifter navn, siger Malte Lange.

På kontoret hos kontorfællesskabet Coworking Plus skilter virksomheden med begge navne. Foto: Mathias Banke

Virksomheden har derfor lagt en plan for informationer, reklamekampagner og socialt content, der skal laves over det næste år for at sikre, at det nye navn slår igennem og bliver forklaret.

Samtidig beholder virksomheden dets gamle domæne i noget tid, så fortællingen kan lede folk med over i det nye.

- På den måde kan vi gribe dem, som hænger på det gamle, efter vi har skiftet. Det må ikke bare forsvinde, for det kan godt tage tid fra, at folk hører om os, til de handler på det og vil snakke. Kan de så ikke finde os, fordi vi har ændret navn i mellemtiden, gør det ondt, siger Malte Lange.

Samtidig kan navneskiftet bruges i branding og marketing, hvor det ikke bare handler om, hvad virksomheden kan, men hvor den er på vej hen.

Mennesker før ambitioner

Retningen de kommende år er skitseret i en femårs-plan.

De overordnede temaer for planen er vækst i omsætning og antal medarbejdere, men også hvordan man arbejder med kunder, og hvilke roller de ansatte i Lead Your Way skal have.

- Vi vil gerne gå fra, at alle er blæksprutter til at være mere specialiserede. Jeg tror ikke nødvendigvis, at den store lykke for alle er, at de har en meget specifik rolle, men vi skal have rollerne konkretiseret, så det er nemmere at opbygge flere underteams, forklarer Malte Lange.

Han ser gerne, at virksomheden har 20-25 ansatte om fem år.

Ambitionen er at kunne bygge Lead Your Way op, så det på et tidspunkt kan blive opkøbt af et andet bureau, som kan bruge medarbejdernes specialist-kompetencer.

Samtidig ser han ikke sig selv som ham, som til den tid skal stå i spidsen for 25 medarbejdere.

Det passer hans færdigheder ikke til, mener han selv, og der er også potentiale i at få en ny leder ind, der kan sætte en ny retning for virksomheden ud fra andre perspektiver.

Fremtidsplanerne må dog aldrig gå på kompromis med at skabe en god arbejdsplads.

- Det er vigtigt, at vi skaber en arbejdsplads, hvor man er skideglad for at være her, så det ikke kun er business for business' skyld. Det er for tomt for mig.

- Der skal være noget at stå op til om morgenen, og man skal glæde sig til at se sine kollegaer. Det er også en værdi for os, siger Malte Lange.

Malte Lange forsøger at holde sin arbejdsuge på 37,5 timer. Faktisk tror han ikke på, at man får mere ud af en 80 timers arbejdsuge. Foto: Mathias Banke

9 skarpe til Malte Lange: - Det er fuldstændig håbløst at forsøge at løse det hele selv

Malte Lange har de seneste tre år føjet medarbejdere til, hvad der startede som et enmandsforetagende under firma-navnet Maltes Marketing.
 
Det dækker ikke helt over, at virksomheden nu er oppe på syv mand, og når ambitionen samtidig er at vokse sig til flere end 20 medarbejdere, er bureauet gået i gang med at skifte navn til Lead Your Way.
 
Det er en passende lejlighed til at lære Malte Lange bedre at kende, så her stiller vi ham ni skarpe spørgsmål om virksomheden, ledelse og personen bag.
 
Læs hele artiklen og find blandt andet ud af, hvad Malte Langes vigtigste ledelsesbeslutning har været, og hvad hans bedste råd til andre ledere er.

Malte Langes online marketingbureau står over for et navneskift og en ambitiøs vækstplan, og det giver anledning til at stille ni skarpe spørgsmål til direktøren.

Q&A: Over de seneste tre år har onlinebureauet Maltes Marketing vokset sig fra en til syv mand, og så giver navnet lige pludselig ikke de helt rigtige associationer om, hvad virksomheden egentlig er for en størrelse.

Derfor har Malte Lange, der er stifter og direktør af virksomheden, igangsat et navneskifte til Lead Your Way, der sker på samme tidspunkt, som virksomheden tager hul på en ambitiøs femårs-plan.

Malte Lange får her stillet ni skarpe spørgsmål, som gør dig klogere på, hvad der sker i Maltes Marketing/Lead Your Way lige nu, hvordan han leder virksomheden, og hvem han er som person.

Hvad er den aktuelle status for Lead Your Way?

- Vi er et lille bureau i vækst. Der er knald på med både at få kunder og medarbejdere ind. Vi forsøger bare at følge med. Vi har haft tid til at tage tilløb til det, så vi har brugt en del energi på at snakke om navneskiftet og retningen det seneste år, men det har ikke været så synligt for andre end os selv.

- Der er lagt en meget tydelig femårs-plan for, hvad vi gerne vil med bureauet størrelsesmæssigt og kundemæssigt. Vi har brugt rigtig meget tid internt på at dokumentere processer, så vi netop kunne være klar til at gøre det, vi gerne ville.

- I den proces blev vi også enige om, at vi var nødt til at snakke om vores navn. Det startede i virkeligheden som en blog, hvor jeg fortalte om online-marketing, fordi jeg havde brug for et kreativt outlet. Det blev til en lille konsulentting med mig alene, og senere hen satte vi skub på. Nu er det et reelt bureau.

Hvad ser du som din vigtigste ledelsesopgave?

- At bane vejen og hjælpe mine medarbejdere til at gøre det, de er gode til. Også at turde sætte retningen.

- Jeg synes, det er megafedt, når mine medarbejdere kommer til mig og spørger "hvordan gør jeg det her?". Og så er det endnu federe, hvis jeg kan hjælpe dem.

- Det er rigtig stærkt, for det viser, at medarbejderne har tillid. I stedet for at forsøge at gemme, at de ikke ved, hvordan de skal klare opgaven, spørger de om hjælp til det, og så kan vi i fællesskab finde en løsning.

Hvad ligger der i en virksomheds navn?

- Der ligger en retningslinje for, hvor man gerne vil hen. Kan man lykkes med at give kunden en forståelse af virksomheden, er man nået langt. Hvis navnet oven i købet kan inspirere til, hvordan vi selv handler, har vi fået tre stjerner.

Hvad har været en afgørende ledelsesbeslutning for dig?

- En stor beslutning har været aktivt at tage mig selv ud af roller. Jeg startede med at gøre det hele selv, men at det er totalt urealistisk at blive ved med det, når man sidder med et større antal kunder, som alle skal have lavet en strategi, eksekveret den, have feedback og tænke fremad, alt imens man opdyrker nye leads. Det er fuldstændig håbløst at forsøge at løse det hele selv.

Hvor får du dine bedste idéer?

- Over tid.

- Jeg kan tit se, hvad idéerne er opbyggede af. Det kan være indlysende, at vi skal gøre noget bestemt nu, men det er bygget på en erfaring. Det kan være, jeg har læst en bog eller haft en samtale, som jeg kan se, spiller ind og gør, at vi rammer et tipping point for, at beslutningen tages.

- Jeg kan også meget klart se, når vi skal ændre noget, og så gør vi det. Uanset om man usikker på, hvad det præcist skal blive til.

- Men idéer kommer af inspiration fra andre. Jeg læser og lytter mange bøger og materiale og har gjort det i mange år.

Hvem er din vigtigste sparringspartner?

- En af mine ansatte. Han har taget teten på at være med til at tænke de store tanker og ikke kun eksekveringen i hverdagen. Han griber boldene, og han har modet til at udfordre mine forslag og idéer. Jeg synes, vi supplerer hinanden rigtig godt.

- På et mere personligt plan har jeg en meget nær ven, som fylder rigtig meget. Det er sjældent, vi tager en snak, men når vi gør det, er det som om, både mine tanker og min verden udvider sig. Han kan se, hvor jeg er, og jeg gør tit det samme for ham. Der er en tillid til, at man kan åbne op for det, der er sværest at snakke om og se det fra en anden vinkel.

Hvad er dit bedste råd til andre ledere?

- Det er at se mennesket bag medarbejderen. Hvad er de gode til, hvor er potentialet, og hvad trives de med? Hav en realistisk forventning til, at mennesker ikke er maskiner. De gør det bedste, de kan nu og her.

- Se på, hvordan man skaber noget, som virksomheden og medarbejderne trives med både menneskeligt og økonomisk. Så bliver de i virksomheden, og de køber ind på ens idéer.

- Vi har spurgt folk i praktik, hvad de synes kunne være spændende at lære noget om og arbejde med, og så tager vi snakken igen, når de har været igennem og finder ud af, hvor de kan se sig selv i virksomheden.

- I praktikken forsøger vi at vise dem alle arbejdsopgaver fra salg og egenpromovering hen til eksekvering af statusmøder med kunder og alt derimellem. Så ved de, hvad de mest har lyst til, og vi har måske fået øje på et talent inden for noget, de ikke selv var klar over.

Hvor meget arbejder du?

- Jeg arbejder 37 timer om ugen. Jeg har tidligere arbejdet weekend og aften, men det gør jeg ikke mere. Jeg ville gerne, men jeg gør det ikke, for jeg ved, det ikke er holdbart på sigt. Så jeg kommer klokken otte og går halv fire.

- Jeg tror ikke på, at en 80 timers arbejdsuge er nødvendig for at bygge noget op, som nogen påstår. Arbejder man så meget, har man ikke fået tænkt over, hvad der er essentielt, og hvad man skal have andre til at hjælpe en med.

Hvad er dit næste personlige mål?

- Det første er at opbygge det her til en størrelse, så det kan blive opkøbt, solgt eller vi kan købe nogle andre ind.

- Den anden del er, at jeg skal over i rådgivning eller bestyrelsesarbejde, for forretningsudvikling og lægge en plan er det helt store for mig. Jeg har været meget nede i eksekvering i mange år, men det er det andet, jeg trives med, og det er også der, jeg kan byde mest ind. Pludselig har jeg også 15 års erfaring med marketing, så nu er der en ressource, jeg kan give videre til andre på mange forskellige planer.

Nature Energy har planer for 40 nye biogas-anlæg som dette i Brande. Foto: Claus Haagensen

Nature Energy skruer op, travlt år for Dymak og mursten for en milliard

Her er tre udvalgte nyheder fra erhvervslivet i Odense.

Nature Energy øger produktionen

Den voldsomme mangel på naturgas og de høje priser har skudt produktionen af dansk biogas i vejret - ikke mindst fra branchens største virksomhed, Nature Energy med hovedsæde i Odense.

Virksomheden, der tidligere hed Naturgas Fyn, har øget produktionen på sine 12 danske og ene franske anlæg så meget som muligt. Oven i de faste leverancer af især gylle, som er fundamentet for anlæggene, opkøber virksomheden store mængder biomasse blandt andet i form af industri- og husholdningsaffald for at udnytte kapaciteten.

- Alle i branchen producerer alt, hvad de kan. Det er et politisk ønske, siger Ole Hvelplund, der er administrerende direktør i Nature Energy.

- Det ekstra affald er dyrere for os, men det kompenseres af den højere gaspris, tilføjer han.

Læs hele artiklen hos Fyens Stiftstidende.

Dymak høster kæmpeoverskud efter travlt år

Claus Bøgelund og Dymak har foretaget et voldsomt højdespring og er landet med fødderne i et kæmpestort overskud. Foto: Rumle Skafte

Claus Bøgelund havde ikke lige budgetteret med at få et kolossalt overskud - og meget travlt i de 12 måneder, der sluttede 30. juni.

- Det havde jeg ikke set komme, da vi lagde budgettet. Men pludselig i maj sidste år gik det helt galt med containerne rundt omkring, og derefter var året bare vildt, siger fynboen, der startede Dymak med to venner, men nu er eneejer sammen med sine børn.

Dymak har fra begyndelsen specialiseret sig i at finde de varer, som potteplantegartnerne havde brug for, når blomsterne skulle sælges - blomsterpotter, pynt, pakningsmaterialer og lignende.

Claus Bøgelund har netop offentliggjort virksomhedens seneste regnskab, der viser en stigning i omsætningen på 300 millioner kroner og et overskud, der voksede fra 35 til 93 millioner kroner før skat.

Læs hele historien hos Fyens Stiftstidende.

Ejendomsinvester skovler penge ind

Dan Svenningsen købte tidligere i år HCA Golf i Bogense, i forvejen ejede han ejendomme for tæt på en milliard kroner. Foto: Jonas Kvist Jepsen

Ejendomsinvestoren Dan Svenningsen har gennem sit personlige holdingselskab Amvest leveret et overskud på 52 millioner kroner i 2021.

Det er ikke nyt, at Dan Svenningsen leverer et overskud på et tocifret millionbeløb, det har virksomheden gjort i mange år. Dette års overskud er dog det største siden regnskabsåret 2017/18.

Dan Svenningsen var senest i centrum, da han i juni købte HCA Golf i Bogense. Han ejer 248 ejendomme, som udlejes til erhvervs- og privat brug. Boligerne er spredt ud på 16 forskellige datterselskaber, hvoraf de fleste har adresse i Odense S, hvor koncernen administreres fra.

Værdien af Dan Svenningsens ejendomme er ved at nærme sig en milliard kroner. For regnskabsåret 2021 er boligerne steget med 82 millioner kroner til 928 millioner kroner.

Ejendommene ligger hovedsageligt i Odense, Rudkøbing, København og Trekantområdet.

Læs hele historien hos Fyens Stiftstidende.